Архив рубрики: Новини

Енциклопедія громадського самоврядування і муніципального управління

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИДАННЯ КНИГИ “Енциклопедія громадського самоврядування і муніципального управління”

Актуальність теми. За умов стратегічного поступу та інтеграції України до загальноєвропейських і світових цінностей, особливого значення набуває формування прогресивного світогляду населення, позбавлення його від застарілих стереотипів мислення шляхом здобуття новітніх знань у контексті загальнолюдських пріоритетів життєзабезпечення. Лише в такому разі суспільно-економічні, громадсько-політичні, культурно-освітні, духовно-патріотичні та інші процеси в Україні набудуть реального, інтенсивного й результативного змісту.

Перш за все це стосується системи державного управління, органів самоврядування всіх рівнів, структур громадянського суспільства, систем правопорядку та забезпечення здоров’я, прав і свобод населення. Вони потребують оновлення знань і удосконалення компетенцій, які б допомогли в ефективному керуванні й оперуванні потоками інформаційних ресурсів задля реалізації поставлених цілей.

Актуальним і пріоритетним завданням для науки, освіти та просвітництва є забезпечення працівників державно-управлінського апарату, органів місцевого самоврядування, мережі громадських організацій, інфраструктури господарського комплексу, професійної сфери підготовки кадрів сучасними науково-методичними і навчально-практичними матеріалами, літературою словниково-енциклопедичного спрямування. Відсутність такого роду видань у практиці часто призводить до фахових непорозумінь і правого нігілізму, різних тлумачень однозначних положень і подій в господарській, громадській, політичній і судочинній практиці. Це звужує нашу термінологію, гальмує розвиток національної, освіти й культури, а також знижує інтелектуальний потенціал суспільства та нівелює імідж України в глобальному просторі.

З огляду на вище зазначене, авторським колективом у складі відомих діячів, які здійснили низку високопрофесійних енциклопедичних видань із різних проблем економіки, бізнесу, права, екології, державного управління, житлово-комунального господарства та ін., завершується робота над книгою «Енциклопедія громадського самоврядування і муніципального управління». Опрацьовані вітчизняні видання і наукові розробки, закони і законодавчі матеріали, постанови та інші документи Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, вивчена відповідна вітчизняна практика та публікації зарубіжних видань.

Форма і зміст роботи. У книзі міститиметься близько 10-12 тисяч найбільш вживаних економічних, юридичних, екологічних, політичних, геополітичних, управлінських, соціальних і дотичних до них термінів, які є поширеними у різних сферах управління: державного, муніципального, самоврядного, громадського, освітнього, культурного тощо. Зокрема, у книзі будуть висвітлені поняття і тлумачення українською мовою широкого кола визначень, слів і словосполучень із теоретичних, прикладних і дотичних термінів державного управління, місцевого самоврядування. Це комплексне наукове видання буде призначене для керівників і працівників апарату державного й муніципального управління, працівників громадських установ, спеціалістів, працівників виробничої і невиробничої сфер, фінансистів, банкірів, підприємців, науковців, студентів.

Зміст роботи відповідатиме загальноприйнятим нормам і стандартним положенням, нормам вітчизняного і міжнародного права, які закріпились при здійсненні видань словниково-енциклопедичного характеру з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду. Розділи книги: «Територіальний поділ і адміністративне управління України», «Державна стратегія та політика», «Законодавство та нормативно-правове забезпечення», «Громадянське суспільство і громадське самоврядування», «Муніципальне і місцеве управління», «Економіка, господарство, підприємництво«», «Інновації та інвестиції», «Екологія і збалансований розвиток», «Культура, освіта, побут, традиції».

Структура книги – абеткова гніздова. Цим надається можливість читачеві в короткий час знайти необхідний термін та його тлумачення. Заголовні слова будуть висвітлені великими літерами. Статті скрадатимуться зі слова-заголовка, етимологічної довідки та дефініції, визначення. Особливо важливі статті будуть мати розгорнуте тлумачення. В кожному розділі терміни будуть розміщені в алфавітному порядку. Застосовуватиметься відповідна система посилань. В окремих випадках терміни будуть розміщуватися в порядку їх традиційно прийнятого вживання (наприклад, ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ). В такому разі (за прямого і зворотного розміщення слів) будуть подані відповідні посилання (наприклад, УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ – Див. Державне управління). Упорядники енциклопедії врахують практику й досягнення попередніх видань такого типу, а також зарубіжний досвід і особливості трансформаційної економіки.

Науково-теоретичне, освітнє і практичне значення. В доповнення до наявних поодиноких вузькопрофільних видань сучасної словниково-енциклопедичної літератури, здебільшого російськомовної або механічного перекладу з інших мов, нами запропоноване практично нове комплексне наукове-практичне видання. У разі його здійснення виникає нагода суттєво зменшити недостатність таких розробок у сфері управління, науки, освіти та середовищі громадських ініціатив, суспільних рухів. Цей вкрай необхідний лексичний апарат термінів, понять і словосполучень має усунути наявні суперечності в сучасній управлінській теорії та практиці функціонування державного управління й місцевого самоврядування, а також у державотворчій роботі різних гілок влади, громадських об’єднань, установ і організацій, в науковій і освітніх сферах.

Враховуючи науково-обґрунтовану спрямованість пропонованих матеріалів, логіку їх тлумачення, а також можливості наукового пізнання теоретичної й практичної сутності управлінських процесів і явищ соціально-економічного й політичного характеру, це видання буде відповідати вимогам, що ставляться до науково-методичних розробок такого характеру. Адже воно стане вкрай необхідним як для широкого кола працівників управлінської сфери, органів системи державного та муніципального управління, органів місцевої влади (сільських, міських, районних і обласних рад і адміністрацій), так і викладачів, студентів вищих навчальних, спеціальних і загальноосвітніх закладів.

Науковий керівник проекту,
професор, академік УАН                           Роман Дяків

Ідея однопартійності в Україні

Ідея однопартійності в Україні полягає у тому, що в Україні має бути лише одна партія — це Народ України. І це не тому, що в Конституції України говориться про те, що “народ України є єдиним джерелом влади”. Ні. Мова йде про те, що усі партії, за виключенням однієї, не мають жодного ідеологічного підґрунтя. Комуністи, яким дісталась ідеологічна основа від тотального режиму, успішно змили її у туалет та стали “як усі”. А “усі” — це все, що ми бачимо в політиці навколо. Це партії “фуршетного” типу, збіговиська заради досягнення місця при владі, заробляння грошей, … мабуть усе. Тому що всі ці гарні слова, які записані в установчих документах, написані з одного шаблону і уся різниця поміж ними полягає у назві та обґрунтуванні назви. А уся “народність” цих партій полягає у тому, що люди, прості люди, вони повинні у щось та когось вірити. Такі алгоритми закладені здавна у систему формування світогляду людини. Але вся ця епопея закінчується тим, що з’являється зухвалий лідер, якій обіцяє усім світле майбутнє, навколо нього формується команда посіпак, які мають на меті отримати “більше влади, більше грошей” і під ширмою любові до України та народу України це угрупування починає боротися за владу з такими самими сектами. Чим підтверджую? — Якби хоча б одне таке збіговисько разом з їх лідером, досягнувши влади, робило те, що казало, а казало те, що думало, то ми б вже більше двадцяти років жили у розвинутій країні. На жаль, такого нема. І не буде, допоки не буде однієї партії — партії Народу України.

Кажете, що якщо народ підтримує сучасні політичні партії, то вони народні? — А народ може відкликати народного депутата? А чи може народ відкликати чиновника — посадовця від влади? — Хіба що, якщо це протеже щось накоїть проти свого клану. Злочини проти народу та людства взагалі, значення для влади не мають. Я про екологію і Природу України. Україна — єдина країна на континенті, де нема екологічного закону.

Що робити? Традиційне запитання. Якщо правила, які використовують проти України звучать як “розділяй і володарюй”, то потрібно об’єднуватись і панувати. Мабуть, це єдиний природний шлях. Все інше, притягнуте за вуха, буде не до душі українцям. Українці вже давно не відчували що таке справжнє народовладдя. Я вважаю Шевченка сучасним поетом, тому, що Україна застрягла ще в тих часах. Але подивіться на усі розвинені країни, де людям комфортно жити, де держава працює на народ, а народ підтримує державу. Де люди не “біо-масса”, а пани. І зробити це можливо, вони ж зробили.

Чи не є ідея однопартійності утопією? — може бути. Штучна однопартійність — це зло. І ми це бачимо на багатьох прикладах. Але якщо спрацює механізм автосинхронізації соціальних систем, а українці схильні до пасіонарних підйомів, то таке може бути.

Далекий шлях починається з першого кроку. Тому, першочергове завдання — створення організації, яка сама буде побудована на українських принципах (це я про принципи самоврядування, козацтва), та яка буде впроваджувати систему народовладдя в Україні.

Наскільки далекий шлях побудови системи народовладдя в Україні? — Останнім часом, час почав плинути швидше. Мабуть, якщо зараз узятись, то при нашому житті ми побачимо результат, тобто наздоженемо у розвитку ті країни, де працюють принципи народовладдя. А за законами маятника, Україна може вийти і на більш вагомі результати.

Слава Україні!

З Повагою, Денис Дудник