Енциклопедії Дяківа Романа / Знання, Досвід, Мудрість. Цікава та корисна інформація

Енциклопедія Бойківщини: природа, культура, мова, славні імена. Роман Дяків. Частина 1 — Бойківський словник

Нн

На – 1. Форма кличного відмінка імені “Надія”. 2. Вигук, яким кличуть собак, корів, овець, котів.
Набакер (наба́кір) – нахилено набік. Він носив кашкет набакер.
Набамбу́ритись – образитись, виражати незадоволення.
Набаня́читись – напитись горілки.
Набе́реш – Погроза, що “будеш битий”.
Набіди́тися – зазнати горя, набідуватися; натомитися.
Набі́к – в сторону.
На Бо́же – пожертва на церкву.
Набра́тися – напитися, перепити.
Наброї́ти (набройи́ти) – нашкодити, завдати збитків; поламати.
Набубня́віти – 1. Набрякнути (про рну). 2. Насупитись на когось.
Набу́ти – придбати, надбати; нагромадити.
На́вгад – навмання.
Навгі́д – на догоду.
Наве́рха – зверху, вверх.
Наве́ршник – кришка, накривка.
Навершня́к – верхній камінь у жорнах.
На взір – на зразок.
На́видіти – любити, бути прихильним.
На́видітисі – любитися, жити у згоді.
На́висть – прихильність.
Наві́дворот – навпаки.
Навколі́нки – навколішки.
Навко́ри – наперекір.
Навкри́ж – навхрест.
На вла́сну ру́ку – на власний розсуд.
Навпере́д – попереду; спочатку, насамперед.
Навпе́рш – насамперед.
На́впів – наполовину.
Навправе́ць – прямо (йти).
Навстрі́чь – назустріч.
Навчи́тель – учитель.
Нага́дати – відновлювати в пам’яті минулі події, явища, радість і т. ін., згадувати, пригадувати.
Нага́датися – 1. Пригадати, згадати. 2. Здогадатися.
Нагаздува́ти – надбати, створити своєю працею; нахазяйнувати.
Нагайцува́ти – надто сильно напалити (камін, піч).
Нага́льно – раптово, несподівано, непередбачено.
Нагаля́ром – швидко, раптово, несподівано.
Наганя́ти – 1. Проганяти, виганяти. 2. Заганяти. 3. Навіювати.
Нагваря́тися – скаржитися.
Наги́й – голий, роздягнутий.
Нагі́нка во́рога – натиск на ворога, наступ на нього.
На́гла по́міч – швидка медична допомога.
На́гле заско́ченя – раптовий напад, зненацький напад.
На́глідок (на́гніток) – мозоль.
Нагли́ти – прискорювати.
На́глий при́ступ – раптовий напад.
На́глий ро́зріст – швидке зростання.
На́гло – раптово, раптом, зненацька, несподівано.
Нагна́ти –1. Наздогнати. 2. Прогнати, вигнати.
Нагньо́тки – мозолі на пальцях ніг.
Нагри́зтися – 1. Переживати. 2. Дуже перейнятись чимось.
Надава́тися – бути потрібним, здібним до чогось.
Нада́вчі радіоапара́ти – радіопередавачі.
Надари́ти – 1. Обдарувати. 2. перен. Заразити хворобою.
Надви́гатися – наноситися важких вантажів; знесиліти від роботи.
На́двишок – надлишок, надмірність.
Надві́р – на вулицю.
Надзо́р – нагляд.
Нади́бати – зустріти, знайти.
Надийти́ – надійти, прибути.
Нади́нь – на один день; на цілий день.
Надіга́ти – одягати.
Наді́л – ділянка землі, яку отримувала селянська сім’я для користування.
Надо́бний – гарний.
Надо́вжити – заборгувати, бути винним.
На́догоре – просте полотно домашньої роботи.
Надої́сти – набриднути, стати гидким, нестерпним.
Надойи́ти – надоїти (про молоко).
Надокуча́ти – набридати.
Надолі́ – внизу, в низині.
Надолу́жити – 1. Наверстати, доробити. 2. Наздогнати втрачене.
Надо мно́в – наді мною, вгорі.
Надра́ги – чоловічі штани.
Над ра́ньом – на світанку.
Надслу́ховувати – 1. Прислухатися. 2. Прослуховувати. 3. Підслуховувати.
Надторо́чити – 1. Додати до попередньо зробленого. 2. перен. НедоречНнно щось додати до чогось (напр., сказаного).
На́дшивка – нічна сорочка, піжама.
Наду́тися – перен. Загніватися, насупитися; образитися.
Надужива́ти – 1. Зловживати довір’ям. 2. Перевищувати свої можливості (повноваження).
Наду́ми – роздуми.
Наду́рно – даремно, за безцінь.
Наду́тий – сердитий; насуплений.
Наду́шник – жіноча або чоловіча хутряна безрукавка, прикрашена вишивкою із волічок чи аплікацією зі шкіри.
Наже́брати – 1. Ннапросити милостині. 2. Випросити, виклянчити. Наже́ну – прожену, вижену, виставлю з хати.
Нажи́тися – 1. Довго прожити. 2. Збагатитися.
Нажму́рачки – із заплющеними очима.
Нажорна́тися – натомитися, напрацюватися.
Назага́л – в середньому, в основному.
Наза́ді – позаду, ззаду.
Наза́дусь – назад, задом наперед.
Назби́тки – на зло, наперекір, зумисне.
Назви́ско – прізвище, прізвисько.
Назива́єся – називається, зветься.
Нази́рці – слідом, крадькома.
Назлі́сть – навмисне, наперекір, зумисне.
Наї́жений – наїжачений, набундючений.
Наїма́ти – наловити.
Наї́стися страху́ – перен. Перелякатися. Най – 1. Хай, нехай. 2. Не чіпай.
Най би ти́ до́бре бу́ло – побажання поганого.
Най буде́ – нехай буде, гаразд.
Найвидни́й – найкращий.
Най гниє́ – нехай стоїть там, де стояло.
Найгодні́ший – найсильніший, найміцніший, найстійкіший.
Найду́х – позашлюбна дитина.
Найконе́чніший – найнеобхідніший, найпотрібніший.
Найме́ня – 1. Ім’я. 2. Прізвище.
Найми́ти – 1. Найняти, винайняти. 2. Взяти в оренду.
Найпе́рше – спочатку, насамперед.
Найпу́щий – найгірший.
Найрізноро́дніший – найрізноманітніший, найширший.
Найти́ (найде́ш, найде́) – знайти, здобути, відшукати що-небудь.
Найти́ся – знайтися.
Накази́тися – простудитися (про свійських тварин).
Накаламу́тити – перен. Збаламутити, наробити лиха.
Накапарити́ся – набідуватися, заподіяти собі лихо.
Нака́слик – невеличкий предмет хатніх чи службових меблів – тумбочка для зберігання дрібних предметів (канцелярських, галантерейних, парфумерних тощо).
Накида́ти сво́ю во́лю – нав’язувати свою волю.
Наки́дування – нав’язування.
Наки́нений – 1. Нав’язаний кимось. 2. Накинутий на щось.
Наклада́нець – бутерброд.
Накла́сти вого́нь – розпалити вогнище.
Накліти́ти, накліта́ти – зібрати, наскладати (про гроші).
Накля́чки – навколішки.
Наколи́ – деколи, інколи.
Накони́ць – нарешті.
Накрива́ло – покривало.
Накри́вка – 1. Предмет, що служить для покривання (напр., постелі). 2. Кришка до посуду.
Накриття́ – 1. Дах, покрівля. 2. Сервірування столу.
Наку́чити – обриднути.
Нала́дити – 1. Приготувати, зготувати. 2. Відремонтувати.
Нала́днаний – налагоджений.
Наладо́ваний – 1. Споряджений (у дорогу). 2. перен. Добре забезпечений (навантажений).
Наладу́вати – 1. Навантажити. 2. Спорядити.
Нале́жачки – лежачи, в лежачому положенні.
Налепенді́ти – наплести нісенітниць.
Нализа́тися – перен. Напитися до безтями.
Нали́сник – тонкий млинець, у який загортають начинку, найчастіше сирну.
На́лице – на лицьову сторону.
Налупи́ти – 1. Відлупцювати, сильно побити кого-небудь. 2. Очистити щось від лушпини.
Намахну́тися – замахнутися.
Нама́цати – знайти щось у цілковитій темряві.
Нам вигляда́ло – 1. Нам здавалося. 2. Ми припускали.
Наме́чут – накидають, накинуть, навантажать.
Нами́кати – нарвати.
Намі́сник – заступник кого-небудь.
Намісти́ти – 1. Поламати; зробити шкоду. 2. Помістити, розмістити. 3. Позбавити здоров’я.
На́мість – замість, натомість.
Намі́тка – жіночий фартух.
На-на-на́ – вигук, яким кличуть телят.
Нана́рік – через рік, у наступному році.
Нана́шка – 1. Хрещена мама. 2. Кума батьків.
Нана́шко – 1. Хресний батько. 2. Кум батьків.
На́ничь – ні до чого.
Нано́во – заново, спочатку.
Наобрі́зувати – начистити (про картоплю).
Наокре́мішно – окремо кожному, персонально.
Нао́стро – перен. Неприязно, непривітно.
Напа́дна гру́па – група нападу, штурмова група.
Напако́ваний – переповнений, перевантажений.
Напакува́тисі – наїстись; переїсти.
Напа́р – відвар, настій.
Напа́сний – агресивний, задиркуватий.
На́пасник – забіяка, розбишака; злочинник.
Напа́стблін – навмання.
Напастува́ти – 1. Безпідставно звинувачувати; принижувати, постійно пригнічувати кого-небудь. 2. Покрити взуття кремом.
На́пасть – 1. Причепа, задириста людина. 2. Нещастя, біда, нашестя.
На́перед – спочатку, насамперед.
На́переді – попереду.
Напира́ти – наполягати.
Напиха́тися – жадібно їсти.
Напі́ви – наспіви; повільний спів.
Напі́вперек – впоперек.
Напімну́ти – нагадати; згадати, пригадати.
Напле́чник – рюкзак.
Напня́та обстано́вка – напружена ситуація.
Наполу́дне – полудень.
Напо́мацки – навмання, наосліп.
Напомпува́ти – наповнити повітрям.
Напо́перек – впоперек.
Напосі́стись – наполягати.
Напо́слідку – наприкінці, на завершення.
Напо́темки – наосліп; у темряві.
Напото́му – пізніше, на пізніший час.
Напо́хапці – похапцем.
Напра́ва – ремонт.
Напра́вду – 1. Всерйоз, насправді. 2. Дійсно так, справедливо.
Напра́вити – 1. Відремонтувати; відрегулювати. 2. Поліпшити, удосконалити.
Направ’я́ти – 1. Посилати. 2. Лагодити, ремонтувати. 3. Удобрювати ґрунт.
Наприпослі́дку – наприкінці.
Напро́сто – навпростець.
Напро́тів – навпроти; навпаки.
Напу́дити – налякати.
Напу́дитись – злякатися, перелякатись.
Напу́мпитись – набундючитись; вередувати.
Напуцо́ваний – начищений до блиску.
Напха́тися – 1. Стовпитися. 2. Занадто наїстись, переїсти.
Нара́джувати – давати поради, переконувати.
На́раз – тепер, саме зараз, у цю хвилину; відразу, раптово.
Наразі́ – 1. Тепер, зараз. 2. перен. Поки що! Будь здоров!
На́рбо – навиворіт.
На́рва – рідина, що виходить із місця нариву. Ін. назва – Цукервиця.
Наречи́ – висловити.
Нари́ва – нарив.
На́рід – 1. Гості. 2. Родина. 3. Народ, люди.
На́рік – наступного року.
Нарі́чки – нарікання, скарження.
Нарозу́мити – дати добру пораду.
Нарозу́митися – одуматись.
Нарокова́ти – 1. Ворожити, передбачати. 2. Йти до війська за часів Австро-Угорщини.
Нароста́юче поколі́ння – молоде покоління, памолодь.
Наро́шне – навмисне.
На́рти – саморобні бігові лижі, санки.
На́руби – 1. Навиворіт, зворотною стороною.
Нару́ку – вигідно.
Нарурко́ваний – перен. З накрученим волоссям.
Нару́ча – оберемок, в’язка (про дрова).
Насади́ти – 1. Накласти предмет більшого об’єму на менший (напр., муфту на трубу). 2. Посадити (про квочку).
На своє́му ві́кті – на своїх харчах.
Насе́ред – посеред, посередині чогось (про дорогу).
На́силу – силоміць, проти волі.
Наси́лувати – примушувати, змушувати.
Наси́ляний – нанизаний; зв’язаний.
На́сип – напірник, наволочка.
Насі́чи – нарізати, нарубати дрібними шматочками.
Наскі́с – впоперек, навскіс.
Наскобли́ти – начистити.
Наско́к – напад зненацька, несподівана атака.
На ско́ру ру́ку – нашвидкуруч.
Наскру́зь – наскрізь.
На спання́ – на сон.
Наспе́ред ме́не – попереду мене, переді мною.
Наспила́ти – набрати рідину.
На спо́ді – на дні, внизу, в ямі.
Наста́витися – наміритися, розпочинати.
Наста́ло – надовго, на тривалий час; постійно.
Настановля́ти – давати настанови, радити.
Наста́рчити – забезпечити; настарати, придбати, дістати.
На́стася – Анастасія.
Насторцува́ти – тісно укласти.
Настра́ш го – злякай його.
Настрі́ть (настрі́чу) – назустріч.
Настроє́ві співа́нки – ліричні пісні.
На сту́дени – в холоді.
Насува́ється ви́сновок – напрошується висновок.
Наське́ – домоткане полотно.
Насьмі́х – для насмішки, на посміховище.
На сьпі́вку – разом, спільно, у складчину.
Наталандува́тися – находитися і втомитися, напрацюватися, знесилитися.
На́те – беріть, візьміть.
Нати́на – бадилля.
Нати́рьхати – навантажити, завантажити.
Натіга́ти – постягувати, позносити.
Наткну́тися – натрапити на щось, когось, зіткнутися з ким-, чим-небудь.
Натока́нитися – наїстися.
Натоло́чити – натоптати; зім’яти.
Нато́чувати – завозити й засипати в потрібне місце ґрунт.
Натрафи́ти – натрапити; випадково знайти, зустріти.
Натріща́нити – насмітити, напорошити.
Натрудова́тіли руки – набрякли руки.
Нату́ – вигук, яким кличуть собак.
Нату́ра – характер.
На́тще – на голодний шлунок.
Нать – пагони картоплі; бадилля.
Натяга́ти – 1. Розтягувати. 2. перен. Насміхатися, знущатися.
Наускі́с – косо, впоперек.
Наці́дити – налити; процідити через щось.
Нацюркоті́ти (наця́пкати) – натекти, накрапати.
Нача́льний лі́кар – головний лікар.
На ча́тах – на варті.
На́че би – неначе, мов.
Начина́ти – розпочати, починати.
Начи́ня – 1. Кухонний посуд. 2. Ремісничий інструмент. Столярне начиня.
Начира́ти – набирати (про рідину).
Нашива́ти – вишивати.
Нащу́лити – нашорошити вуха, насторожитися.
Ная́ти – найняти.
Не – 1. Нема. 2. Вигук, яким кличуть корів.
Неба́вом – незабаром, згодом, за деякий час.
Небє́сковий – голубий.
Не бизу́є – не має сили, не може, не годен.
Не бире́ ся спання́ – стан безсоння.
Не бізу́ю – не можу.
Небі́щик – покійний.
Небожа́ – бідолаха.
Небожа́та – нещасні діти.
Небожа́тко – біднятко.
Небо́ре – бідолашний.
Неборя́к – людина, становище, вчинки або дії якої викликають співчуття.
Не будь вгу́рний – не будь надто впертий.
Не бу́ло ра́ди – не було виходу, не було іншого способу.
Нев – нею. Біг за нев татарин.
Не ва́жуся – не смію, не наважуюся, не насмілююся.
Невистарча́ючий – недостатній; відсутній.
Не взяв йо́го серйо́зно – поставився до нього несерйозно.
Не вину́ю – не звинувачую.
Не випла́чуєся – не вигідно, не варто.
Не відзи́ват ся – не відповідає, не озивається; відмовчується.
Не ві́льно – заборонено, не дозволяється.
Не́вість – несподівано, раптово.
Не вспі́ли – не встигли; запізнились.
Не встоя́лись – не вистояли.
Не в ті́м’я би́тий – недурний.
Не втну́ – не зможу це зробити.
Нега́дано – несподівано, непередбачено.
Нега́ція – недолік, хиба.
Не́где – ніде.
Него́ – його.
Него́ден – не має сили; слабосильний, нездатний.
Не гожу́ся – не погоджуюся, не підтримую.
Негро́бси – не псуй собі здоров’я; не перевантажуйся.
Недивни́ця – не дивно, не дивина.
Неді́давий – незграбний, непотріб, недотепа.
Не діжда́ти – не дочекатися.
Не діста́ти – не одержати, не отримати.
Недовиджа́ти – 1. Не побачити, погано бачити. 2. Не передбачити.
Не доганя́й – не критикуй.
Недожи́влювання – недоїдання, неста ча.
Не доки́нутися – не торкнутися, не рухати.
Не доми́катися – не закриватися, як слід.
Недотяга́ння – 1. Недоліки, упущення. 2. Невиконання.
Неє́ – немає.
Не є згі́дне з пра́вдою – не є правдиве, не відповідає дійсності.
Не заба́витися – швидко справитись, довго не затриматись.
Не захита́ти – не похитнути (про переконання).
Не зголо́шувати – не повідомляти, не оприлюднювати.
Незда́лий – нездатний, невмілий; поганий, неякісний; невідповідний.
Незле́ – непогано, нормально.
Незмі́рний біль – нестерпний біль.
Незнищи́мости – непорушності.
Не зрези́гнувати – 1. Не зрадити. 2. Не ризикувати.
Незчу́тися – 1. Не оглянутися. 2. Не встигнути.
Неконтите́нтний – незадоволений.
Нела́нний – 1. Негарний. 2. Негідний.
Не ма́ти дочині́ння – не мати з кимось, чимось справи.
Нема́ стра́му – неможливо вгамуватись, стриматись.
Нема́ страху́ – не журись, не бійся.
Не міша́тися – не втручатися; не перейматися.
Не мо́ж – не можна, не дозволяється, заборонено.
Не́мочи – 1. Не змогти. 2. Нездужати.
Ненадава́тися – не бути придатним; не спромогтись.
Ненару́ку – невигідно.
Не́ндза – нікчема, злидень.
Не́ндзний – нікчемний.
Не́нза – 1. Зараза, інфекція. 2. перен. Недобра людина.
Не́ньо – батько, тато.
Не́ня – мама, матінка.
Не обира́тися – не зобов’язуватись.
Не обхо́дит – не стосується, не цікавить; байдуже, однаково.
Не пасу́є – не личить; не достойне того.
Не патичку́йся – 1. Не вередуй. 2. Не соромся.
Непе́вний – ненадійний.
Не пере́чити – не заперечувати, не забороняти.
Не першина́ – не вперше.
Не пі́вкай – не викрикуй, не підскакуй; мовчи.
Не поведе́ся – не повезе, не буде успіху; не пощастить.
Не повело́ся – не пощастило.
Не пове́стися – не так поводитися.
Непоказни́й – негарний на вигляд, невиразний.
Не помі́туйся – не нехтуй цим.
Непоня́тний – незрозумілий.
Непора́нний – той, із ким щось недобре коїться.
Непо́слух – той, хто не слухняний, впертий.
Не потра́фити – не зуміти; не змогти, не спромогтись.
Не потребува́ти – не потрібно, обійтися, не вимагати (просити).
Непо́тріб – ледар, нероба.
Не потрібу́єме – не хочемо, не маємо потреби.
Не потяга́ють – не дуже хочуть; неспро можні.
Непошти́во – без належної поваги.
Не приба́г би – не придумав би.
Не принима́ти – не приймати, відмовляти.
Неприпильно́ваня – недогляд.
Не припові́в би – і не вигадав би такого.
Не́рвус – нервова, неврівноважена людина.
Не ри́хт – 1. Невдоволення. 2. Немає рації, логіки; не варто.
Нерозлу́чно напи́сано – нерозбірливо, незрозуміло написано.
Не ру́хати – не чіпати, не звертати увагу.
Несама́ – вагітна.
Несві́й – чужий.
Не своє́ми – не своїми.
Не сі́пати – не тягти, не рвати, не штовхати.
Неслі́нно – непомітно.
Неслу́шні за́киди – несправедливі зви нувачення.
Несотворе́нний – несусвітній (про речі).
Не спіши́тися – 1. Не поспішати. 2. Бути байдужим.
Неспостере́жно – непомітно.
Не спри́критися – не набриднути, не проїстися.
Не ста́ло – 1. Непостійно. 2. Щось втратилось, відійшло.
Нестра́влений – неперетравлений.
Не те́мити – не пам’ятати.
Не топи́ ня – 1. Не видавай мене. 2. Не зраджуй (не здавай) мене.
Не тра́тити – не витрачати, не марнувати.
Нетрі́мний – нездатний щось зробити.
Не́ук – неграмотна, неосвічена людина.
Неупоко́рений – нескорений.
Не устійне́но – 1. Не встановлено, не виявлено. 2. Нестабільно.
Нефоре́мний – негарний на вигляд.
Нехарапу́тний – неохайний, брудний.
Неха́рь – неохайна людина.
Нехи́нтавий – незграбний, нездатний щось добре зробити.
Нехлю́йний – неохайний, ледачий.
Нехотячи́ – ненавмисне.
Не́христ – безбожник, атеїст.
Не́цьки – ночви.
Не чапи́ – не стовбич наді мною; не рухай; не заважай.
Не́шний – сьогоднішній.
Не́як – 1. Нічого. 2. Давніше.
Ни – 1. Не. 2. Ні, ані.
Нибі́жка – покійна.
Нибі́щик – покійник.
Нибо́йко – сміливець.
Ниві́ста – 1. Наречена. 2. Невістка.
Ни́вітки – нізвідки.
Ни́вощо – ні за що.
Ни́гда, ни́где – ніколи.
Ни́гди – 1. Ніколи. 2. Нікуди. 3. Ніде.
Нигі́ля – 1. Тиждень. 2. Неділя.
Ни́діти – існувати, ледь втримуватись, перебиватись чим-небудь.
Нидру́г – ворог.
Нижня́ни – люди, які живуть на початку села.
Ни́жчої ра́нги – меншого звання.
Ни́защо – нізащо, ні в якому разі.
Низо́йко – низенько.
Ни́зший – нижчий.
Низя́ти – насаджувати, просовувати що-небудь одне за іншим на нитку, дріт.
Ни́кати – 1. Нюхати. 2. Нишпорити, шукати щось. 3. Дивитись, визирати. 4. Ховати.
Нико́ла – Микола (ім’я).
Нико́ли – ніколи.
Ни́кому – нікому.
Ни́котрий – жоден, ніякий.
Ни́кус – зовсім, нічого.
Ни́ні, ни́нька – сьогодні.
Ни́пати – ходити туди й сюди, вишукуючи що-небудь.
Нипора́дний – безпорадний.
Ни пу́щат – не пускає, не дозволяє.
Ниру́ш – не бери, не чіпай.
Нисві́домий – необізнаний.
Нись, ни́ська – сьогодні.
Ни́хто – ніхто.
Нич – нічого.
Ни́чільниці – частина ткацького верстату.
Ни́який – 1. Жоден. 2. Поганий.
Ніґди́ – нізащо, ніколи.
Ніж – 1. Поки. 2. Зовсім.
Ні́жже – ніж, аніж.
Нім – ніж, поки.
Німа́к – 1. Німий. 2. Німець.
Ні́мецька куде́ля – прядка з незвично великим колесом.
Німина́ – худоба.
Ні́где – ніколи.
Ні́стер – Дністер (річка).
Ніт – немає, ні.
Ні́хоть – ніготь.
Ні́хта – нігті.
Ніц – нічого.
Нічві́д – лунатик.
Нічо́ – ніщо, нічого.
Нне́шній – сьогоднішній.
Нни – дні.
Нни́сь – Див. Нись.
Но – але, ну.
Нобілі́ст – виходець із шляхетного роду, шляхетна людина.
Новина́ – газета.
Ново́тний – не бачений раніше.
Новоча́сний – сучасний.
Ногавѝці – холоші; рейтузи; довгі панчохи.
Но́нде – ось так.
Нора́ – джерело води.
Норма́льним три́бом – нормальним шляхом.
Носи́тися – одягатися.
Носи́тися з ним – морочитися, панькатися з ним.
Но́тес – блокнот, нотатка.
Но́цник – нічний горщик.
Но́чви – дерев’яна посудина для
прання білизни.
Но́ша – одяг.
Но́ші – жердини для перенесення копиць сіна.
Нудити́ся – нудьгувати.
Нуждува́тися – сумувати.
Ну́мер – номер.
Нуртува́ли думки́ – роїлися думки.
Ну́та – нота.
Ню́ти – заклепки.
Нюти́ти – ремонтувати посуд заклепками, заклепувати.
Нюхті́й – дармоїд, ледащо.
Ня – мене.
Ня́вка – мавка.
Няй – нехай, хай.
Ня́ньо – тато.
Ня́ня – 1 Мама. 2. Худоба.

Енциклопедії Дяківа

Leave a Reply