Друга частина «Книги змін». Переклад Віктора Перконоса китайського класичного «І-цзін»

У першій частині «Книги змін» Ви можете прочитати початкові пояснення до «Книги змін», історію виникнення системи, назви триграмм, інтерпретації, читання триграмм, Мартицю І — систему шестиграмм, та перші 30 шестиграмм.

Також перша частина «Книги змін» містить застереження у читанні шестиграмм, та загальну таблицю шестиграмм з її висвітленням.

Друга частина «Книги змін» містить наступни 34 шестиграмми, а усього їх у «Книзі змін» — 64.

Частина II

001 110

   Сянь [Поєднання (Взаємодія)   Шлюб. Звершення; сприятлива стійкість.]

Брати дружину — на щастя.

 

I. На початку шестірка.

Взаємодія. твого великого пальця на нозі.

II. Шестірка друга.

Взаємодія. твоїх гомілок.

— Нещастя. пробудеш щастя.

III. Дев’ятка третя.

Взаємодія. твоїх стегон.

Тримайся того, за ким йдеш.

Виступ приведе на жаль.

IV.    Дев’ятка четверта.

Безперервне спілкування. Друзі підуть за твоїми думками.

— Стійкість — на щастя. Розкаяння зникне.

V. Дев’ятка п’ята.

Взаємодія. твоєї спини.

Розкаяння не буде.

VI. Вгорі шестірка.

Взаємодія. твоїх зубів, щік і мови.

Коментарі:

Тут починається друга частина «Книги змін». Тому коментаторська література звертає увагу і на ті шестиграми, які починають першу частину і кінчають її, і на шестиграми, які починають другу частину і кінчають її. Якщо в першій частині ми мали спочатку Творчість як перший імпульс до буття, і услід за ним була шестиграма Виконання як здійснення цього творчого задуму, то у кінці першої частини ми зустрічаємо дві шестиграми. Перша з них Безднанебезпека, що стоїть перед знову створеним предметом, і далі, як подолання цієї небезпеки, — Сяйво. На відміну від першої частини, яка займається головним чином процесом творчості у Всесвіті космосу і являється в перекладі мовою гносеології відношенням вже пізнаного і нового акту пізнання, друга частина займається питанням практики, головним чином громадської практики (спілки) людини в соціумі, при якій передбачається, що вже досягнута відома гармонія між новим актом пізнання і накопиченим раніше досвідом знання – «Білий уже день». Тут найістотніше – синтез нових індивідуальних пізнань для їх  застосування в практиці Лади-толоки. Це вихідна точка для усієї практичної діяльності. Тому недивно, що друга частина починається з шестиграми, яка називається «Взаємодією» і може бути також переведена нашим словом «Шлюб» в найширшому значенні цього слова (ще_любі  в сполуці) . Далі — перехід в шестиграму «Постійність«, яка трактувалась як постійний закон дій, що виходять з синтезу, вказаного в першій частині «Книги змін». І, що є найчудним, друга частина кінчається двома шестиграмами, з яких перша називається «Вже кінець«, тобто вже досягнуте повне завершення і єдність усього, що повинно було бути досягнуто упродовж життєвих ситуацій долі, охарактеризованих в другій частині, і ця шестиграма переходить в шестиграму, яка називається «Ще не кінець«. Цим «Книга змін» вказує на те, що той цикл ситуацій долі, який розглянутий в ній, є лише одним кільцем розвитку, що йде все далі і далі (по спіралі – «спільного із Сонцем благополуччя» — пульсування Космосу) . Інтерпретація цієї (31-й) шестиграми як шлюбу (взаємодії) пояснюється ще і наступним. Річ у тому, що складові її триграми, якщо розглянути їх з боку символіки триграми в сім’ї, символізують молодшу дочку і молодшого сина. Тут поєднується молодша дочка однієї сім’ї і молодший син іншої сім’ї. Це шлюб. Він має бути плідним і непорушеним у сімейній взаємодії соціуму. Тому в тексті тут ми зустрічаємо:

Взаємодія. Звершення. Шлюб. Сприятлива стійкість. Брати дружину — на щастя.

1 _ _

Для того, щоб зрозуміти образи афоризмів цієї шестиграми, необхідно взяти до уваги те, що, як вказувалося у вступі до першій частині «Книги змін». Всяка шестиграма може бути розглянута в символіці людського тіла, де верхня риса символізує голову, а нижня риса — ноги. Цим, власне кажучи, можна пояснити поступовий розвиток образів, які дані в афоризмах цієї шестиграми. У першій рисі ми маємо вказівки на взаємодію, яка тільки ще починається – «Не світ не тьма». Оскільки початок шестиграми знаходиться внизу, остільки в образі людського тіла ми тут зустрічаємо вказівку на пальці ніг. Так, на символічній мові, замість того щоб сказати про перший початок процесу взаємодії, в «Книзі змін» говориться:

На початку слабка риса. Взаємодія. [Вона торкнеться лише] твого великого пальця на нозі.

2 _ _

У цій шестиграмі говориться тільки про процес взаємодії, а ще не про те, що може бути досягнуто в результаті такої взаємодії. Безпосередньо приступити до якої-небудь діяльності тут було б передчасно, бо взаємодія ще не доведена до кінця – «Поки суд та діло». Тому, вказуючи на наступну ступінь розвитку цього процесу взаємодії, «Книга змін» упереджає від поспішної і необдуманої діяльності. Ось чому тут говориться:

Слабка риса на другому [місці]. Взаємодія. [Вона торкнеться лише] твоїх гомілок. Нещастя. [Але якщо] пробудеш [на місці, то буде] щастя.

3 ___

Тут ми маємо лише подальший розвиток того, що було намічене в другій рисі, хоча – «Ще й на світ не благословилось» і «Ще чорти навкулачки не бились». Проте криза, характерна для третьої риси, дає себе відчувати. Тому тут особливо не можуть бути рекомендовані самостійні дії і виступи – «Як досвіту пообідавши поїдете». Тільки здійснена пасивність і віддача себе тому, хто досяг вже повного розвитку процесів взаємодії, тобто тому, хто символізований останньою, шостою рисою (межею), може привести до благополучного результату ситуації – «Бодай щоб не шкодило, як не поможе». Образ, даний в афоризмі, пояснюється тим, що вже було вказане як символіка тіла в поясненні першої риси. Тому в тексті говориться:

Сильна риса на третьому [місці]. Взаємодія. [Вона торкнеться лише] твоїх стегон. Тримайся того, за ким йдеш. Якщо виступиш — жалкуватимеш.

4 ___

Четверта риса характеризує ситуацію, яка несамостійна і тяжіє більше до того, що символізовано п’ятою рисою. Тут абсолютно потрібне спілкування, бо процес взаємодії починає виявлятися назовні – «Діждалися Великодня, та не їсти яєць?». Ця взаємодія має бути цілком безперервною, бо тільки така взаємодія може привести до правильного положення в житті соціуму. При цьому надзвичайно важливо пам’ятати про те, що взаємодія має  за свою мету подальшу діяльність людини у світі довкілля, тобто діяльність не лише для себе, але і для інших. Якщо ця діяльність в тому сенсі, який вказаний тут, проводиться з повною стійкістю (щоб не вийшло – «Ждали, ждали, та й ждання погубили»), то вона може гарантувати сприятливий результат ситуації. Тому необхідність спілкування вказується в тексті так:

Сильна риса на четвертому [місці]. Безперервне спілкування. Друзі підуть за твоїми думками. Стійкість — на щастя. Розкаяння зникне.

5 ___

Тут вже намічається та тема непорушної стійкості, тієї постійності («Жданого жде»), яка, як частковий момент цієї ситуації, буде розвинена в наступній шестиграмі. Тому як образ чогось нерухомого, того, що є як би стержнем усієї ситуації, тут вибирається образ спини, адже спина характеризується триграмою Гень (Гора, скеля), яка сама по собі в «Книзі змін» має афоризм, що вказує на непорушність. Ця постійність призводить до того, що якщо в попередній діяльності і були які-небудь упущення, які могли б викликати розкаяння, то тут вони можуть бути виправлені – «3 несподіваного буває сподіване, а зі сподіваного несподіване». Тому і текст говорить:

Сильна риса на п’ятому [місці]. Взаємодія. [Вона торкнеться лише] твоєї спини. Розкаяння не буде.

6 _ _

Взаємодія, яка намічена тут, має своєю метою подальшу діяльність. Ця діяльність може бути передусім виявлена в зверненні до навколишніх людей (ті що можуть стати в коло Ладу — сколотів),  мовою, але при цьому «Книга змін» не говорить про сприятливість або несприятливість результату такої проповіді, звернення до  людей довкілля («Є і буде, і знаємо де взяти»), бо тут символізується лише взаємодія придбаного знову знання і досвіду, накопиченого раніше – «І світ його піднявся вгору». Як цей синтез буде використаний людиною, залежить вже не від цієї ситуації, а від діяльності самої людини, яка символізується в наступних шестиграмах. Тому «Книга змін» мовчить про сприятливість або несприятливість результату цієї ситуації і говорить тільки:

Наверху слаба риса. Взаємодія. Вона торкнеться лише твоїх зубів, щік і язика.

Добавить комментарий