Стежки: ворожіння, віщування, передбачення

Поступово основним мантичним засобом у Китаї стало ворожіння на основі «Книги змін». За допомогою стебел деревію або монет знаходилася, відповідна життєвій ситуації запитання, шестиграма із матриці Іцзин. Але і ворожіння на панцирах черепахи ще довго не виходило із вживання. Застосовувалися і комбіновані методи. У «Шу цзіні» («Книга історії») говориться про практику ворожіння на панцирах і на стеблах деревію, до якої залучалися троє тих, що ворожать, для того, щоб по двох схожих результатах можна було прийняти остаточне віщування — рішення-прогноз, передбачення.

Для тих, хто починає вивчати «Книгу Змін» сьогодні, існує величезний вибір книг із коментарями та детальним описом саме техніки ворожінь: — Ю.К. Щуцький геніально передав ДУХ «Книги Змін». Глибина його роботи не перестає дивувати; «Дао І-Цзіна» Чжоу Цзунхуа трохи відкриє вам двері в традицію, в ній ви знайдете детальний опис приготувань до ворожіння, різну техніку ворожінь і його майстер-ключ  до тлумачення пророцтв, а також (вперше у Західному Світі) приведенні гравюри («китайські карти») віщування до кожної із шестиграм; Доповнять ваші пізнаня ще «Ілюстрований Ворожильний І-Цзін» Гуань Сюцая,  «Даоські Ворожіння» Б. Виногродського, «Іцзін для починаючих Ст. Карчера /пер. з англ.. на рос. К.Савєльєва/.

Основою перекладу цієї книги є «ворожильні гравюри», що взяті із книги Майстра Чжоу та виклади значної ворожильної практики тлумачень відомого англійського спеціаліста по способам та методам оракула віщування Стівена Карчера, із його ряду відповідних книг.

Як вже відзначалося, в символіці чисел «Книги змін» мал.2-ицзін переривчасті риси шестиграм позначаються числами 6 або 8, а цілі — 7 або 9, залежно від того, чи є вони «старими» або «молодими» (6 — старе інь або інь, що перевертається; 7 – молоде, або стабільне, почало ян; 8 – молоде, чи стабільне, почало інь; 9 – старе, чи те, що перевертається, почало ян). Ці числа виходять при ворожінні («киданні» жеребка долі-жереба) з допомогою поступового відбору стебел  деревію чи підкиданню  монет. Вірогідність отримання чисел, що символізують інь та ян, в обох способах ворожіння однакові і дорівнюють 1/2. Проте, як було підраховано Ван дер Ближем (Blij 1966: 47-48), вірогідність отримання чисел «старих» і «молодих» інь та ян — розрізняється.

Вірогідність для при застосуванні стебел: 6 — 1/16, 7 — 5/16, 8 — 7/16, 9 — 3/16.

Вірогідність для монет: 6 — 1/8, 7 — 3/8, 8 — 3/8, 9 — 1/8.

Для ворожіння по стеблам  деревію береться 50 стебел завдовжки 40-50 см. Згідно з описом процесу ворожіння в «Сі ці чжуан» , це число називається «Великим поширенням«: Число Великого поширення складає 50 стебел. З них використовуються 49. Початковий ритуал: розділяємо їх на дві купки, що символізує двійку. Підвішуємо між пальцями одне стебло, що символізує трійку. Вважаємо четвірками те, що символізують чотири сезони. Потім відкладається залишок, що символізує додатковий місяць. За п’ять років здійснюється два додавання. Тому двічі відкладається і потім підвішується. Чисел Неба (Цянь) — п’ять, Землі (Кунь) — п’ять. П’ятірки по позиціях відповідають одна одній, і кожна має свою суму. Небесні числа складають 25. Земні числа складають 30. Числа Неба і Землі разом складають 55. Вони і виробляють зміни і перетворення і рухають духами гуй і шэнь. Числа Цянь складають 216. Числа Кунь складають 144. Разом — 360, що відповідає дням року. Число цих двох частин складає 11520, що відповідає числу усіх речей світу. Тому за допомогою цих чотирьох дій завершуються зміни.

Вимагається 18 змін, щоб сформувати шестиграму. Вісім триграм складають мале звершення.

Якщо продовжувати дії, класифікувати і розширювати, то усі події в Піднебесній могли б вичерпатися.

Духами шэнь виявляється шлях долі (дао) і показуються почала доброчесних (дэ) дій. Тому на задані питання можна отримати від них і відповідь про своє дао. Можна також отримати і допомогу від духів шень (Сі ци, I, 8).

Стебла деревію, коли вони не використовуються, зберігаються в спеціальному коробі разом з «Книгою змін», обернутими  в шовк. Перед ворожінням шовк розстилається на маленькому столику. На шовк кладуться стебла і «Книга змін». Запалюється курильня. Той, що ворожить сідає лицем на південь і тричі здійснює земний уклін.

Потім пучок стебел береться правою рукою і тричі круговими рухами за годинниковою стрілкою проноситься крізь дим курильні. Одне стебло відкладається в короб і більше звідти не виймається. Інші 49 стебел пучком кладуть на шовк, і починається сам процес визначення рис шестиграм, що складається в цілому з 18-ти етапів, званих в «Сі ци чжуан» «змінами» (бень) .

Передусім пучок правою рукою різко розтинається на дві купки. Після цього береться одне стебло з правої купки і затискається між мізинцем і безіменним пальцем лівої руки. Потім стебла з лівої купки відкладаються по чотири. При цьому може вийти залишок з 1, 2, 3 або 4 стебел, які затискаються між безіменним і середнім пальцями лівої руки. Потім відкладаються по чотири стебла з правої купки, а залишок з 3, 2, 1 або 4 стебел затискається між середнім і вказівним пальцями лівої руки. Неважко підрахувати, що усього в лівій руці може виявитися 5 або 9 стебел, згрупованих в наступних комбінаціях, :

1 + 1 + 3; 1 + 2 + 2; 1 + 3 + 1; 1 + 4 + 4. Вони відкладаються убік, а інші стебла, яких може бути по числу 40 або 44, знову збираються в пучок. На цьому закінчується перший етап.

Наступні два етапи здійснюються аналогічно. На кожному з них залишок може дорівнювати 4 або 8 стеблам, які згруповані в наступних комбінаціях, :

1 + 1 + 2; 1 + 2 + 1; 1 + 3 + 4; 1 + 4 + 3.

Фактично, результати ворожіння не змінилися б, якщо на даних двох етапах одне стебло не вилучати заздалегідь з правої купки, а відразу починати перерахунок стебел по чотири із лівої купки, а потім із правої. При цьому вийде той же самий залишок, але в інших комбінаціях: 1 + 3; 2 + 2; 3 + 1; 4 + 4.

У кінці усіх цих процедур в пучку може виявитися 24, 28, 32 або 36 стебел. Їх знову перераховують по чотири, розкладаючи на купки, яких буде відповідно по 6, 7, 8 або 9.

Отримане таким чином число задає тип риси (яо), що знаходиться в нижній (першій) позиції шестиграми. Потім стебла, що лежать купками на шовку, збирають в пучок, і усе трьохетапне дійство повторюється ще п’ять разів з метою визначити риси, що належать іншим позиціям. Таким чином, для побудови шестиграми вимагається, як і говорилося вище, 18 однотипних етапів. Після того, як шестиграма отримана, приступають до її тлумачення.

Коли процес ворожіння закінчується, той, хто ворожить здійснює три уклони і укладає стебла разом із «Книгою змін» і шовком в короб.

Числа Цянь і Кунь, згадані в процитованому вище уривку, жодним чином не використовуються в самій процедурі ворожіння на стеблах деревію, але можуть бути виведені з неї. Вони утворюються шляхом множення кількості рис в шестиграмі (6) на числа 36 і 24, які дорівнюють кількості стебел в тих, що визначають відповідну рису (ян — 9; інь — 6) у пучках зібраних на кожному третьому етапі ворожіння.

Сума чисел Цянь і Кунь наступна: 216 + 144 = 360 (число днів року).

Таким чином: 6х36= 216; 6х24 = 144.

Увесь набір з 64-х шестиграм можна розділити на 32 пари додаткових шестиграм, у яких сума рис, виражених в «стеблових» числах, буде аналогічною. Тому сума рис усіх шестиграм, виражена в цих же числах і звана в «Сі ци чжуан» «числом усіх речей«, буде рівна: 360х32=11520

Це ж числове значення можна підрахувати іншим способом, наприклад, враховуючи, як пропонувалося М. Гране, що кількість усіх рис в наборі 64 шестиграм рівна: 54х6=384. З них — 192 янські і 192 іньські риси. Слід помножити ці числа на 36 і 24 і скласти те, що вийшло:

192 х 36 = 6912; 192 х 24 = 4608; 6912 + 4608 = 11520 (Granet 1934: 196).

Як мовиться в другому абзаці  уривка, що цитувався вище, із «Сі ци», чисел Неба і Землі по п’ять. Чому це, можна дізнатися із іншої фрази цього твору. Вона часто поміщається перед цим уривком, в якому перший і другий абзаци міняються місцями (що в цілому виявляється логічнішим). У виданні, узятому для переведення, ця фраза знаходиться на початку десятого чжана верхнього розділу:

Небо — 1; Земля — 2; Небо — 3; Земля — 4; Небо — 5; Земля — 6; Небо — 7; Земля — 8; Небо — 9; Земля – 10  (Сі ци, I, 10).

Таким чином, йдеться про непарні і парні числа в межах десяти. Сума перших:  1 + 3+ 5 + 7 + 9 = 25. Сума других:  2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30.

Загальна сума: 25 + 30 = 55.

Ворожіння на монетах багато простіше, ніж ворожіння з допомогою  стебел деревію, і цей метод був розробленим пізніше — в ханьскі часи древнього Китаю. Для ворожіння використовуються три монети. Лицьовій стороні монет приписується числове значення Неба — 3, зворотній стороні — числове значення Землі — 2. Таким чином, різні комбінації трьох монет складають наступні числа:

2 + 2 + 2 = 6

2 + 2 + 3 = 7

2 + 3 + 3 = 8

3 + 3 + 3 = 9

Процес ворожіння відбувається таким чином. Після певних ритуальних дій виконується  одночасне кидання трьох монет. Підраховується і записується результат. Потім знову кидаються монети. І так шість разів — по числу позицій в шестиграмах (див: Зінін 1982: 70; Щуцький 1993: 522-523; Yi Jing 1991: 45-46; Stephen Karcher, 1998; Jou Tsung Hwa, 1984).

Підкидання монет і ворожіння по стеблах деревію — найчастіше використовувані традиційні методи. З монетами працювати набагато швидше, але, як вже було відмічено вони дають неточний розклад вірогідності. Ворожіння по стеблах деревію більше ефективно і витончено, але вимагає значного часу. Був винайдений ще спосіб, що поєднує в собі переваги перших двох. Він такий же простий і швидкий, як підкидання монет але дає таку ж математичну вірогідність інь та ян як ворожіння по стеблах деревію. Вам знадобиться невелика миска і 16 скляних кульок чотирьох різних кольорів : один першого кольору, три другого кольору, п’ять третього кольору і сім четвертого кольору. Вибір кольорів умовний, але ви повинні пам’ятати число кульок, що відповідають тому або іншому кольору. У цьому методі кожен колір відповідає певному виду риси. Покладіть всі шістнадцять кульок в миску. Єдина кулька першого кольору відповідає молодій рисі, що найменш часто зустрічається, — інь,  яка  перетворюється на ян (вірогідність 1:16). Три кульки другого кольору відповідають рисі молодго ян, який перетворюється на інь (вірогідність 3:16). П’ять кульок третього кольору відповідають старій рисі ян (вірогідність 5:16). І нарешті сім кульок четвертого кольору відповідають старій рисі інь (вірогідність 7:16). Ці співвідношення відтворюють реально існуючу взаємодію між енергіями інь і ян. Тепер струсіть миску і перемішайте кульки. Не дивлячись, виберіть одну із них. Намалюйте рису, якій вона відповідає. Покладіть кульку назад в миску, струсіть її і виберіть наступну кульку. Намалюйте рису яка відповідає цьому кольору. Повторюйте до тих пір, поки не намалюєте усі шість ліній починаючи з нижньої. Це буде ваша початкова коренева шестиграма (Бень гуа). Якщо в ній є лінії, що перероджуються, змініть їх і створіть споріднену шестиграму (Чжі гуа).

Перша шестиграма, що буде використовувана при ворожінні. Її називають бень гуакоренева шестиграма«). Потім ті «старі» числа, які виникли при ворожінні, «помирають«, перетворюючись при цьому на свої протилежності, тобто 6 на 7, а 9 на 8, які тут же знову «старіють«. Це вже друга шестиграма, звана чжі гуаперехідна шестиграма«). Також можливим у аналітиці ворожіння є використання і зернової шестиграма від кореневої (див. Ч. І).